“I am thankfull to all those who said no.
It’s because of them, I did it myself.”
Albert Einstein

“You cannot push anyone up the ladder
unless he is willing to climb.”
Andrew Carnegie

“Every business needs a case.”
Kees van der Vleuten

“If you can dream it,
you can do it.”
Walt Disney

“A good decision is based on
knowledge and not on numbers.”
Plato

“If people like you, they’ll listen to you,
But if they trust you, they’ll do business with you.”
Zig Ziglar

“The journey of a thousand miles
begins with one step.”
Lao Tzu

“Progress is impossible without change,
and those who annot change their
minds cannot change anything.”
Aristotle

nlen

Lid van de Raad van Toezicht in Voortgezet Onderwijs

Kees van der Vleuten heeft in 2017 de functie van toezichthouder bij de praktijkonderwijs instelling MET-PRO in Waalwijk geaccepteerd. MET-PRO is een onderwijsinstelling die op basis van ‘big picture learning concept’ kinderen onderwijs en begeleiding biedt opdat zij een praktijkdiploma krijgen in bijv. logistiek, zorg, catering, bouw etc. De benoeming is voor 5 jaar. Tevens is Kees voorzitter van de Audit-& Risk Committee.

Nieuws
Nieuwsarchief
Management Services
Board Adviesdiensten en Commissarisfuncties
Verander- en
transformatie management
Trading Services
KC Management & Trading Services b.v.
Frans Halslaan 21
5143 GJ Waalwijk
 
Telefoon+31 416 319 158
Mobiel+31 6 278 619 57
E-mailinfo@kc-international.nl
Opmaak & realisatie: