“You cannot push anyone up the ladder
unless he is willing to climb.”
Andrew Carnegie

“The journey of a thousand miles
begins with one step.”
Lao Tzu

“A good decision is based on
knowledge and not on numbers.”
Plato

“Progress is impossible without change,
and those who annot change their
minds cannot change anything.”
Aristotle

“I am thankfull to all those who said no.
It’s because of them, I did it myself.”
Albert Einstein

“Every business needs a case.”
Kees van der Vleuten

“If you can dream it,
you can do it.”
Walt Disney

“If people like you, they’ll listen to you,
But if they trust you, they’ll do business with you.”
Zig Ziglar

nlen

Lid van de Raad van Toezicht in Voortgezet Onderwijs

Kees van der Vleuten heeft in 2017 de functie van toezichthouder bij de praktijkonderwijs instelling MET-PRO in Waalwijk geaccepteerd. MET-PRO is een onderwijsinstelling die op basis van ‘big picture learning concept’ kinderen onderwijs en begeleiding biedt opdat zij een praktijkdiploma krijgen in bijv. logistiek, zorg, catering, bouw etc. De benoeming is voor 5 jaar. Tevens is Kees voorzitter van de Audit-& Risk Committee.

Nieuws
Nieuwsarchief
Verander- en
transformatie management
Board Adviesdiensten en Commissarisfuncties
Management Services
Trading Services
KC Management & Trading Services b.v.
Novicenstraat 74
5057 DB Berkel-Enschot
 
Telefoon+31 6 278 619 57
E-mailinfo@kc-international.nl
Opmaak & realisatie: