“If people like you, they’ll listen to you,
But if they trust you, they’ll do business with you.”
Zig Ziglar

“A good decision is based on
knowledge and not on numbers.”
Plato

“The journey of a thousand miles
begins with one step.”
Lao Tzu

“Every business needs a case.”
Kees van der Vleuten

“You cannot push anyone up the ladder
unless he is willing to climb.”
Andrew Carnegie

“Progress is impossible without change,
and those who annot change their
minds cannot change anything.”
Aristotle

“If you can dream it,
you can do it.”
Walt Disney

“I am thankfull to all those who said no.
It’s because of them, I did it myself.”
Albert Einstein

nlen

Logistieke scan

KC Management & Trading Services heeft een logistieke scan uitgevoerd in opdracht van de Raad van Bestuur van een groep van bedrijven in de in de luchtvaartsector, waarbij tevens aandacht is geschonken aan de operationele jaarplannen per individueel bedrijfsonderdeel. De logistieke scan is uitgevoerd in samenwerking met een van ‘s werelds grootste management adviesbureaus.

Nieuws
Nieuwsarchief
Board Adviesdiensten en Commissarisfuncties
Trading Services
Verander- en
transformatie management
Management Services
KC Management & Trading Services b.v.
Novicenstraat 74
5057 DB Berkel-Enschot
 
Telefoon+31 6 278 619 57
E-mailinfo@kc-international.nl
Opmaak & realisatie: