“Every business needs a case.”
Kees van der Vleuten

“You cannot push anyone up the ladder
unless he is willing to climb.”
Andrew Carnegie

“Progress is impossible without change,
and those who annot change their
minds cannot change anything.”
Aristotle

“If you can dream it,
you can do it.”
Walt Disney

“I am thankfull to all those who said no.
It’s because of them, I did it myself.”
Albert Einstein

“If people like you, they’ll listen to you,
But if they trust you, they’ll do business with you.”
Zig Ziglar

“The journey of a thousand miles
begins with one step.”
Lao Tzu

“A good decision is based on
knowledge and not on numbers.”
Plato

nlen

Insead “Advocate & Connect”

Als onderdeel van de Insead Corporate Governance Network heeft Kees van der Vleuten als vertegenwoordiger van het International Directors Program (IDP) en lid van het “Advocate & Connect” programma ervoor gezorgd dat gecertificeerde commissarissen vanuit Insead gebruik kunnen maken van het digitaal platform http://www.pmpsupervisor.com

 

 

Nieuws
Nieuwsarchief
Management Services
Verander- en
transformatie management
Trading Services
Board Adviesdiensten en Commissarisfuncties
KC Management & Trading Services b.v.
Frans Halslaan 21
5143 GJ Waalwijk
 
Telefoon+31 416 319 158
Mobiel+31 6 278 619 57
E-mailinfo@kc-international.nl
Opmaak & realisatie: